Hacosi

Plichten

Bij een Vlaamse Woonlening heb je drie belangrijke plichten:

  • je moet de woning zelf bewonen en je moet je er domiciliëren binnen de twee jaar na het verlijden van de akte. 
  • je hebt tijdens de hele looptijd van je lening een brandverzekering.
  • je leent verplicht voor noodzakelijke werken, als de schatter dit nodig vindt om te voldoen aan de kwaliteitsnormen.

Deze eerste twee verplichtingen gelden zolang de lening loopt. Meer informatie lees je op de website het Vlaams Woningfonds