Hacosi

Maandelijkse aflossing

Je betaalt maandelijks het verschuldigde maandbedrag (kapitaal en interest) zoals je dat in de aflossingstabel vindt. Je betaalt rente op het al opgenomen en nog niet terugbetaalde kapitaal.
 

Over hoe en wanneer de maandelijkse aflossing moet gebeuren, lees je meer op de website van de VMSW.