Hacosi

Schatting

 

Een schatter van het Vlaams Woningfonds komt de woning bekijken om de waarde vast te stellen. Dat is de schatting.

 

Als je renovatiewerken uitvoert, komt de schatter tijdens de werken op een plaatsbezoek. 

De schattingen en plaatsbezoeken zijn altijd gratis. De bezoeken zijn kort en dus geen grondige technische expertise van de woning.

 

Verzamel de nodige documenten voor de schatting

Voor de schatter komt voor een schatting, moet je ons deze documenten bezorgen:

  • een uittreksel uit de kadastrale legger, waarop het bouwjaar en de grondoppervlakte staat. Deze informatie kan je opzoeken via www.kadaster.be of krijg je soms via de verkoper van je toekomstige huis.
  • het verkoopcompromis (bij openbare verkoop moet de verkoop definitief zijn)
  • het ramend bestek met daarin de uit te voeren werken: dat document kan je bij cvba Wonen vragen als je renovatiewerken doet
  • een foto van de voorgevel van de woning 

 

Bij een appartement zorg je ook voor:

  • twee uittreksels uit de kadastraal legger: één voor de grond en één voor het appartement
  • een bewijs van het aandeel in de gemene delen (staat in de basisakte of in het verkoopcompromis)

 

 

Na de schatting

Na de schatting ontvang je van het Vlaams Woningfonds een brief waarin staat of de woning voldoet aan de maximale verkoopvoorwaarden. In die brief staan ook de bedragen die je maximaal kan lenen en of je verplicht bent tot noodzakelijke verbouwingswerken.

Na de schatting en het technisch dossier, volgt het administratief dossier. Dat bevat de resterende documenten zoals een verklaring over het onroerende goed, een kostenraming van de notaris, … In deze fase worden ook de verzekeringen zoals brand en schuldsaldo in orde gebracht.