Patricia De Meyer volgt Freddy De Vilder op als directeur cvba Wonen

1 maart 2019 is een belangrijke datum in het bestaan van cvba Wonen. Vandaag is immers de eerste dag onder het directeurschap van Patricia De Meyer. De voormalig adjunct-directeur Koop en Leningen volgt Freddy De Vilder op, die zeventien jaar lang aan het hoofd van cvba Wonen stond en sinds vandaag met pensioen is.
 

Freddy De Vilder werd directeur van cvba Wonen bij de oprichting op 28 december 2002, toen de Gewestelijke Maatschappij voor de Huisvesting van Zelzate en de Noord-Vlaamse Huisvestingsmaatschappij fusioneerden. Op dat ogenblik was Freddy De Vilder reeds enkele maanden directeur van de Gewestelijke Maatschappij voor de Huisvesting van Zelzate en jarenlang voorzitter van de Noord-Vlaamse Huisvestingsmaatschappij. Cvba Wonen stelde zich van bij de oprichting tot doel een woonmaatschappij te zijn, waar men terechtkan voor het huren van sociale woningen en appartementen, het kopen van sociale woningen of kavels en voor het afsluiten van de Vlaamse Woonlening.
 

Gerealiseerde projecten

Onder het directeurschap van Freddy De Vilder verwezenlijkte cvba Wonen tal van projecten en werd het patrimonium van de maatschappij uitgebreid. In 2006 namen de eerste bewoners hun intrek in de twaalf huurappartementen in de Stationsstraat in Zelzate, op de locatie van het voormalige hotel-restaurant De Maagd van Gent. Op de terreinen van de oude gemeenteschool in de Kerkstraat bouwde cvba Wonen zes koopwoningen en zes huurwoningen, die bewoond zijn sinds 2011. In de Westkade, op de plaats waar voordien het Zelzaatse politiecommissariaat was gehuisvest, konden in 2014 vier bewoners intrekken in de huurappartementen die aangepast zijn aan de noden van 65-plussers en rolstoelgebruikers. In datzelfde jaar werden de eerste huurders gehuisvest in de twee woonblokken met zes appartementen in de Vrijwilligerslaan in Zelzate. In de Groenstraat realiseerde cvba Wonen twee projecten. Nadat de maatschappij er eerst zes huurappartementen bouwde die afgewerkt werden in 2011, werden tijdens een tweede project tegen de zomer van 2017 nog vier huurappartementen, zes koopwoningen en vier huurwoningen gebouwd.
 

In de woningen en appartementen in de wijk Debbautshoek, de wijk Molenstukken, Europaplein en Hoogbouwplein zorgde cvba Wonen voor de omschakeling van mazout naar gasverwarming. Er waren renovaties in de wijk Debbautshoek en de burelen van cvba Wonen in de Marcel Mollelaan werden gemoderniseerd.
 

Ook op het grondgebied Moerbeke-Waas breidde cvba Wonen haar patrimonium de voorbije jaren uit. De maatschappij bouwde zes huurappartementen in de Bevrijdersstraat, vier koopwoningen en tien huurappartementen in de Damstraat en vijftien huurwoningen en tien koopwoningen in de Eikenstraat. Op 1 februari jongstleden trokken de eerste bewoners in in de acht nieuwe huurappartementen in de Statiestraat in Moerbeke-Waas.
 

In Moerbeke-Waas voldoet nu, na de renovatie van de wijken Vossel en Terwest, het volledige patrimonium aan de strenge normen van de Vlaamse Overheid inzake isolatie en dubbelglas die gelden vanaf 1 januari 2020.
 

Cvba Wonen bouwde ook in de wijk Kerkeland-Muzenhoek in Sleidinge, deelgemeente van Evergem, waar zes huurwoningen en achttien koopwoningen eind 2013 werden afgewerkt. De maatschappij stelde in Sleidinge ook, voor de eerste keer in haar geschiedenis, sociale kavels te koop. In Oosteeklo bouwde cvba Wonen acht huurappartementen in Oosteeklo-Dorp, waar de eerste bewoners hun intrek namen in 2011.
 

Lopende projecten

In Zelzate is momenteel de renovatie van het Hoogbouwplein aan de gang en in Moerbeke-Waas wordt de wijk Maluslaan gerenoveerd waar in de eerste fase 23 huurwoningen worden gebouwd en een ondergrondse parking.
 

Daarnaast staan er nog enkele projecten op stapel: de bouw van 24 assistentiewoningen in de Rusthuislaan in Zelzate, de renovatie van de wijken Debbautshoek I en Wittouck in Zelzate en de bouw van 15 koopwoningen in de Tweede Gidsenlaan in Zelzate.
 

Ook op organisatorisch vlak onderging cvba Wonen wijzigingen tijdens het directeurschap van Freddy De Vilder. In 2011 werd de sociale dienst opgericht om beter te kunnen inspelen op de noden van de huurders. Er werd een ingenieur-architect aangeworven om binnen de maatschappij over meer technische kennis te beschikken. Tot slot werd ook de technische dienst geprofessionaliseerd, onder meer door de aanwerving van een elektricien en een loodgieter en werd er een hoofd voor de technische dienst aangesteld in 2017.


Patricia De Meyer en Freddy De Vilder