Aanpassing intern huurreglement

Het intern huurreglement (pdf - 1,6 MB) van cvba Wonen werd aangepast naar aanleiding van een nieuw lokaal toewijzingsreglement van de gemeente Zelzate dat goedgekeurd werd op 17/12/2018. Er werden nieuwe voorrangsregels opgenomen.

 

De vier huurappartementen in de Westkade en de 27 nog te bouwen aangepaste appartementen in de Rusthuislaan in Zelzate worden, rekening houdend met de rationele bezetting, bij voorrang toegewezen aan kandidaat-huurders die minstens 65 jaar zijn. Er wordt in de eerste plaats voorrang verleend aan kandidaat-huurders ouder dan 65 jaar die ook rolstoelgebruiker zijn. Daarna wordt voorrang gegeven aan kandidaat-huurders ouder dan 65 jaar.

 

Ook voor de woningen in de Bloemenboslaan en het Kastanjeplein in Zelzate, OCMW-woningen in beheer van cvba Wonen, wordt voorrang gegeven aan kandidaat-huurders die 65-plussers zijn.

 

Indien er geen kandidaat-huurders uit de doelgroep meer op de wachtlijst staan, wordt het voorbehouden patrimonium toegewezen volgens de gewone regels.