Hacosi

EFRO-subsidies voor BEN-renovatie Hoogbouwplein

Logo's EFRO Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en Europese Unie

 

Op 9 april 2019 werd op het kantoor van cvba Wonen in Zelzate de projectovereenkomst ondertekend voor de Europese financiële steun in het kader van het Vlaamse EFRO-programma bij de renovatie van het Hoogbouwplein. Daarmee werd het officiële startschot gegeven van het EFRO-project. Cvba Wonen krijgt maximaal 653.492,91 euro aan subsidies. Dat is 40% van de meerkost om een BEN-renovatie - bijna-energieneutraal (BEN) - mogelijk te maken, 40% van de meerkost aan erelonen voor de BEN-renovatie en 100% meerkost van het werkpakket communicatie.

 

Renovatieproject

EFRO, het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling, is één van de Europese structuur- en investeringsfondsen dat als doel heeft de verschillen in ontwikkelingsniveaus tussen de Europese regio's te verkleinen. Voor Vlaanderen zijn er nog enkele uitdagingen weggelegd om de Europa2020-doelstellingen voor klimaat en energie te behalen. Die doelstellingen zijn 20% minder uitstoot van broeikasgassen dan in 1990, 20% van de energie uit duurzame energiebronnen halen en een toename van energie-efficiëntie met 20%. Om de overgang naar een koolstofarme economie te bevorderen wil Vlaanderen onder meer een stijging van doorgedreven energetische renovaties van residentiële gebouwen tot bijna-energieneutraal niveau (BEN-niveau). Dergelijke renovatie tot BEN-niveau brengt natuurlijk extra kosten met zich mee en het Vlaamse EFRO-programma geeft financiële steun aan projecten die dat BEN-niveau willen bereiken, zoals het renovatieproject van cvba Wonen voor het Hoogbouwplein.

 

Cvba Wonen ging vorige zomer van start met de renovatie van het Hoogbouwplein, met het architectenbureau KPW architecten uit Leuven en de aannemer Six uit Izegem. In de eerste fase worden 32 van de 64 sociale huurappartementen gerenoveerd. In de tweede fase, die in het voorjaar van 2020 van start zou moeten gaan, wordt de andere helft van het appartementsblok gerenoveerd. Het einde van de renovatie is voorzien in de zomer van 2021. Het hele project heeft een bestelbedrag van 8.139.242,01 euro. Na renovatie zullen er 48 appartementen zijn met 2 slaapkamers en 16 appartementen met één slaapkamer voor mensen met een beperking. Alle appartementen zullen rolstoelbezoekbaar zijn.

 

Visualisatie Hoogbouwplein

 

Pilootproject

Het Hoogbouwplein is binnen de sociale huisvestingssector een pilootproject inzake renovatie van een bestaand appartementsgebouw. Bij de renovatie van het Hoogbouwplein wordt ingezet op beperking van het energiegebruik, duurzaam materiaalgebruik en integratie in de woonbuurt. Daartoe werd intens samengewerkt met VMSW, OVAM, KUL, VUB, VITO (onderzoeksproject rond dynamisch bouwen), OKSIGENLAB (participatie en sociaal ondernemerschap), stedenbouwkundige diensten en bewoners. Er wordt beoogd om betaalbaar wonen samen met collectieve voorzieningen aan te bieden. Het renoveren van het Hoogbouwplein tot een gebouw met BEN-niveau zal een positieve invloed hebben op de energiekosten van de huurders.

 

Bij de renovatie van het Hoogbouwplein worden hoogtechnologische materialen en innovatieve bouwprocessen aangewend om te voldoen aan de nieuwe energieprestatie-eisen. Het Gebouwbeheersysteem (GBS) zal het energieverbruik van de componenten per wooneenheid meten en bijsturen waar nodig om zo de prestaties te verbeteren. Er worden zonnecollectoren op het dak geplaatst. De stookinstallatie wordt vernieuwd. Er is een supplementaire isolatiedikte van onder andere de gevel, de vloer en het dak. Er zijn strengere eisen in verband met luchtdichtheid. Er zal een variabele luchttoevoer- en afvoer zijn in functie van de luchtkwaliteit en er wordt een zonwering geplaatst op alle ramen (behalve op de noordgevel) ter beperking van het risico op oververhitting. Bij het renoveren van de appartementen worden dynamische binnenmuren geplaatst die het mogelijk maken om appartementen te koppelen en/of de oppervlakte van appartementen te vergroten of te verkleinen indien daar nood aan zou zijn.

 

Dankzij het BEN-niveau van het gebouw zullen de bewoners van het Hoogbouwplein appartementen hebben met een hoog comfort, een hoge energie-efficiëntie en lagere energiekosten.

 

Logo VMSW Vlaanderen is sociaal wonen en logo cvba Wonen