Hacosi

Uitbreiding voorwaarden aanpassing huurprijs door coronavirus!

Vanaf 11/05/2020 kan iedereen die aantoont dat zijn inkomen minstens 20% is gedaald als gevolg van de coronavirusmaatregelen (bv. Ook personen met interimcontracten, freelancers,…) of als gevolg van ziekteverlof door het coronavirus een huurprijsherziening aanvragen op basis van de inkomsten van één maand.

De aanpassing geldt dus niet langer enkel voor personen in het stelsel van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht (reden: corona).

Deze maatregel eindigt vanaf 18 juli 2020. (= de op dit ogenblik vastgelegde laatste dag van de civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid)

 

Wat moet je ons bezorgen?

Een bewijs van jouw inkomsten van de laatste maand.

Jij als hoofdhuurder bezorgt ons de inkomstenbewijzen van jezelf, je partner en je inwonende familieleden.

 

Een bewijs is:

  • attest van de vakbond dat je tijdelijk werkloos bent
  • loonfiches voor alle dagen dat je hebt gewerkt de laatste werkmaand
  • attest van ontvangen ziekte-uitkering indien je ziek geweest bent de laatste maand.

 

Indien je in een paar dagen werkte maar ook gedeeltelijk werkloos bent geweest, hebben we zowel je loonfiches als het attest ontvangen werkloosheidsvergoeding nodig. We hebben bewijzen nodig voor de volledige maand!

Wie geen inkomen heeft, nu niet en daarvoor ook niet, die moet een verklaring op eer tekenen.

 

Herziening?

Na ontvangst van de inkomstenbewijzen kijken we na of het huidige inkomen 20% lager ligt dan het referentie-inkomen. Indien de huurprijs kan aangepast worden betaal je de volgende drie maanden minder huur. Na drie maanden kijken we of je inkomen nog steeds lager is. Is dat niet zo, dan betaal je terug de huur van daarvoor.

 

Vragen over de huurprijsherziening?

Contacteer Ann Van den Bossche op 09 344 54 59 of ann.vandenbossche@cvbawonen.be