Hacosi

Naar 1 woonmaatschappij

Je las er misschien al over in de krant: de Vlaamse Regering heeft beslist dat er vanaf 2023 in een gemeente of stad maar één maatschappij meer zal zijn die sociale woningen bouwt, verhuurt en verkoopt. Dit wordt de woonmaatschappij. Maar wat is de woonmaatschappij en wat betekent dit voor jou? 

De woonmaatschappij: 1 maatschappij voor sociaal wonen per werkingsgebied

De Vlaamse Regering heeft beslist dat er vanaf 2023 in elke stad of gemeente nog één speler voor sociaal wonen mag zijn. Dit is de woonmaatschappij. Het is wel mogelijk dat eenzelfde woonmaatschappij over meerdere gemeentes loopt. Dit is het werkingsgebied van de woonmaatschappij. 

De sociale huisvestingsmaatschappijen (SHM’s) en sociale verhuurkantoren (SVK’s) die binnen hetzelfde werkingsgebied liggen, zullen tegen 1 januari 2023 samengaan.  

Door te werken met één woonmaatschappij per gebied wil de Vlaamse Regering voordelen creëren voor de sociale huurders, de woonorganisaties en de steden en gemeenten. 

De woonmaatschappij zal instaan voor het bouwen, verhuren en verkopen van alle sociale woningen binnen het gebied. Daardoor moet een kandidaat zich bijvoorbeeld maar één keer inschrijven. Of is er één aanspreekpunt voor alle kandidaten en sociale huurders in dezelfde stad bij vragen, problemen … 
 

Wat betekent dit voor jou als sociale huurder?

We willen je geruststellen dat de woonmaatschappij geen invloed zal hebben op jouw woonsituatie: Jij kan als sociale huurder gewoon in je sociale woning blijven wonen. Dit zal niet veranderen. Ook niet als de woonmaatschappij er is. 
We zullen je huurprijs ook nog altijd berekenen volgens het besluit Vlaamse Codex Wonen. Je hoeft je hierover dus geen zorgen te maken.