Hacosi

Alle voorwaarden

Je kan via onze maatschappij een sociale woonlening aanvragen bij het Vlaams Woningfonds. Wij starten met jou het dossier voor deze Vlaamse Woonlening op. Na de volledige samenstelling van je aanvraagdossier, bezorgen we dit aan het Vlaams Woningfonds en beheren zij jouw dossier verder.
 

Je moet aan vijf voorwaarden voldoen om een Vlaamse Woonlening te kunnen krijgen: