Hacosi

Aanvraag om geld

Als je leent om renovatiewerken te doen, dan moet je een aanvraag om geld indienen bij het Vlaams Woningfonds. 

 

De uitbetaling gebeurt in principe op basis van facturen. Je voegt dus kopies van de facturen of betalingsbewijzen bij het aanvraagformulier.

De uitbetaling gebeurt in één of meerdere schijven. De uitbetaling gebeurt nadat de werken, waarvoor je geld vraagt, zijn uitgevoerd. Voorschotten op voorhand zijn mogelijk, maar dit bespreek je met het Vlaams Woningfonds.

 

Het is ook die schatter die de ingediende aanvraag om geld controleert en goedkeurt. Hij kan op plaatsbezoek komen om de uitgevoerde werken na te kijken.