Hacosi

Schriftelijk aanbod

De VMSW keurt jouw aanvraag goed, als je aan de voorwaarden voldoet en jouw woning is goedgekeurd. 

Je ontvangt dan een brief met het schriftelijk aanbod en een Europees standaard inormatieblad (ESIS). Dit ontvang je binnen de maand nadat jouw leningsdosssier volledig is.

Je ondertekent dit schriftelijk aanbod en stuurt het terug naar de VMSW, niet naar onze maatschapij. Als de VMSW dit ontvangt, dan bezorgen zij alle documenten aan de notaris om de akte voor te bereiden.