Hacosi

Documenten

Kom je langs bij ons voor een simulatie, breng dan volgende documenten mee:

 • de identiteitskaart van jezelf en eventuele andere mede-ontleners
 • het laatste beschikbare aanslagbiljet van jou en van alle personen die samen met jou in de woning zullen wonen. Opgelet: een aangifte van de belastingen of een berekening van tax-on-web gelden niet.
 • fiches van jouw inkomen van de laatste zes maanden (loonfiches, uitkeringen, kindergeld, …)
 • als je geen inkomen hebt: het bewijs van geen inkomen of van een niet-belastbaar inkomen zoals je leefloon.
 • als je in een situatie van co-ouderschap zit: het vonnis, de notariële akte of de overeenkomst tussen beide ouders.
 • als jij of een gezinslid officieel mindervalide bent: een attest of bewijs van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid of de Kas die je invaliditeitsvergoeding uitbetaalt. Op het attest moet de invaliditeitsgraad staan.
 • als je meerderjarige kinderen hebt voor wie je nog kinderbijslag of wezentoelage ontvangt: breng de verklaring mee van uw kinderbijslagfonds.

Voor een effectieve aanvraag breng je ook nog deze documenten mee:

 • aanvraagformulier Vlaamse Woonlening
 • vragenlijst identificatie politiek prominent persoon
 • verklaring op erewoord over het regelmatig verblijf van de kinderen in de woning (indien van toepassing)
 • verklaring op erewoord over uw eigendomsbezit
 • inlichtingenblad notaris
 • verklaring geldschieter
 • bestek of raming van de (eventuele) werken
 • schets indeling woning na uitvoering van de werken
 • kopie omgevingsvergunning (indien van toepassing)
 • lastenboek ondertekend door architect (indien van toepassing)
 • attest architect met vermelding vermoedelijke omvang van de woning (indien van toepassing)