Voor een sociale koopwoning of bouwgrond

Om een  sociale koopwoning of bouwgrond te kunnen kopen bij cvba WONEN moet u zich kandidaat stellen. Als u aan de voorwaarden voldoet en  u heeft het inschrijvingsgeld betaald, dan schrijven wij u in het inschrijvingsregister in.

De voorwaarden zijn:

  • u bent 18 jaar of ouder
  • uw inkomen is niet te hoog en niet te laag
  • u heeft geen eigendom

Uw inkomen is niet te hoog en niet te laag.

Uw inkomen is het 'gezamenlijk belastbaar inkomen' op het laatst gekende aanslagbiljet voor de personenbelasting.

Dit is ook:

  • het niet-belastbare vervangingsinkomen
  • het genoten leefloon
  • het inkomen dat op basis van supranationale belasting akkoorden niet aan de Belgische personenbelasting onderworpen is.

Het inkomen van andere personen die de woning mee zullen bewonen, wordt ook meegeteld.

Dat geldt niet voor inkomsten van:

  • ongehuwde of niet-wettelijk samenwonende kinderen die tussen de 18 en 24 jaar oud zijn en zonder onderbreking deel uitmaken van het gezin
  • uw familieleden van de eerste graad (kind, ouder) en de tweede graad (kleinkind, grootouder, broer/zus) die als ernstig gehandicapt erkend zijn of tenminste 65 jaar oud zijn

volgende inkomsten worden voor de helft meegeteld:

  • de inkomsten van de inwonende ascendenten (ouders, grootouders,...) die niet als ernstig gehandicapt erkend zijn of die jonger dan 65 jaar oud zijn.

Inkomensgrenzen:

Uw inkomen mag in 2018 niet lager zijn dan 9.392 euro.

Uw inkomen mag in 2018 niet hoger zijn dan:

 Persoonlijke situatie Aankoop in kernstad of in de Vlaamse rand Aankoop elders
Alleenstaande zonder persoon ten laste 39.319 euro 37.532 euro
Alleenstaande met ernstige handicap zonder persoon ten laste 43.245 euro  41.279 euro
Alle andere gevallen  58.972 euro 56.292 euro 
Per persoon ten laste te verhogen met   3.926 euro 3.748 euro 

 

U heeft geen eigendom

U kan zich inschrijven als u (op de referentiedatum) geen woning of bouwgrond  geheel (100%) of gedeeltelijk (vb. 50%)  in volle eigendom of 100% in vruchtgebruik hebt. Dit geldt ook voor iedereen die zich samen met u inschrijft voor een sociale koopwoning of bouwgrond.

U of uw gezinsleden mogen ook geen zaakvoerder, bestuurder of aandeelhouder zijn van een vennootschap waarin u of één van uw gezinsleden een woning of bouwgrond hebben ingebracht. Hierop zijn enkele uitzonderingen 

Voor een middelgrote woning of bouwgrond

Om een middelgrote koopwoning of bouwgrond te kunnen kopen, kan u zich inschrijven, als u geen woning of bouwgrond geheel (100%) of gedeeltelijk (vb. 50%) in volle eigendom of 100% in vruchtgebruik hebt. Dit geldt ook voor iedereen die zich samen met u inschrijft voor een sociale koopwoning of bouwgrond.

U of uw gezinsleden mogen ook geen zaakvoerder, bestuurder of aandeelhouder zijn van een vennootschap waarin u of één van uw gezinsleden een woning of bouwgrond hebben ingebracht. Hierop zijn enkele uitzonderingen.

Copyright 2019 by DotNetNuke Corporation - Privacybeleid