Hoe verloopt de aankoop?

Wanneer een sociale koopwoning of kavel klaar is voor verkoop, wordt het goed in principe toegewezen volgens de chronologische volgorde in het inschrijvingsregister. 

Voor middelgrote koopwoningen en kavels is dit zelfs het enige criterium. 

Voor sociale koopwoningen en kavels worden echter enkele voorrangsregels in acht genomen. U kan onder bepaalde voorwaarden voorrang genieten indien (in afnemende volgorde van belang):

  1. u vanwege een speciaal huisvestingsprogramma binnen het werkgebied van de SHM wettelijk moet worden geherhuisvest;
  2. u (of één van uw gezinsleden) een bepaalde handicap heeft, voor zover de woning specifiek aan deze handicap aangepast is (voor sociale kavels geldt deze voorrang niet);
  3. u een woning bewoont die u moet ontruimen ingevolge een onteigeningsbesluit;
  4. u een band heeft met de gemeente waarin de woning gelegen is. Dit heeft u als u voldoet aan één van de volgende voorwaarden:
  • gedurende ten minste zes jaar onafgebroken woonachtig zijn geweest in de gemeente of in een aangrenzende gemeente;
  • op de datum van de overdracht werkzaamheden verrichten in de gemeente, voor zover deze werkzaamheden gemiddeld ten minste een halve werkweek in beslag nemen;
  • op grond van een zwaarwichtige en langdurige omstandigheid een maatschappelijke, familiale, sociale of economische band met de gemeente hebben opgebouwd.


Copyright 2019 by DotNetNuke Corporation - Privacybeleid