Hacosi

Inschrijving in register

Je moet ingeschreven zijn in het bevolkingsregister of het vreemdelingenregister. Je hebt dus een domicilie- en referentieadres.

Het is niet genoeg als je ingeschreven bent in het wachtregister.