Hacosi

Vermindering onroerende voorheffing

 

Jaarlijks betaalt cvba Wonen een belasting op zijn onroerende goederen: de onroerende voorheffing.

 

Afhankelijk van de gezinssituatie van de huurder op 1 januari van het aanslagjaar, krijgen we op deze onroerende voorheffing soms een vermindering voor kinderbijslaggerechtigde kinderen en gehandicapte personen.

 

Jaarlijks, na ontvangst van het aanslagbiljet, maken wij de berekening voor alle huurders met kinderbijslaggerechtigde kinderen of gehandicapte personen.

 

Wanneer het verschil tussen de jaarlijkse aangepaste huur en de jaarlijkse basishuur kleiner is dan de vermindering, dan betalen we deze vermindering terug aan de huurder.

 

Wij sturen een brief naar de huurders die recht hebben op een terugbetaling.