Hacosi

Mijn gezin verandert

Als je gezin groter of kleiner wordt, dan moet je dit binnen de maand aan ons laten weten. Je huurprijs hangt namelijk af van je gezinsgrootte. Ook bepaalt je gezinsgrootte welke woning best bij je gezin past: als je woning te groot of te klein wordt, dan kan je verhuizen. Dat noemen we een mutatie. Voor een mutatie moet je een nieuw inschrijvingsformulier (pdf - 1,3 MB) invullen. Je komt dan opnieuw op de wachtlijst terecht. Lees ook onze informatiefolder (pdf - 760,3 kB).

 

Wat laat je zeker weten? 

  • Er is een kindje geboren.
  • Een kind of andere bewoner verlaat de woning.
  • Je gaat scheiden of je gaat uit elkaar met je partner.
  • Er is iemand overleden.
  • Er komt iemand (tijdelijk) bij je gezin wonen. 

 

Als je gehuwd bent of wettelijk samenwoont of als je een feitelijke partner hebt met wie je één jaar samenwoont in de sociale woning, dan geldt het volgende:

  • hij/zij moet samen met jou voldoen aan alle toelatingsvoorwaarden voor een sociale woning
  • je woning mag niet te klein worden
  • hij/zij wordt van rechtswege huurder

 

Alle andere personen die komen bijwonen moeten niet voldoen aan voorwaarden. Ze worden geen huurder en moeten geen huurovereenkomst ondertekenen. Hun inkomen telt wel mee voor de huurprijs, behalve dat van tijdelijke bijwoners of kinderbijslaggerechtigde kinderen. Je woning mag niet te klein worden en je moet hun bijwoonst melden. Doe je dit niet, dan kunnen we je een boete vragen, zelfs als deze persoon ondertussen niet meer bij je woont.