Kom ik in aanmerking?

Je wil je kandidaat stellen voor een sociale huurwoning. Het is eerst en vooral uitermate belangrijk dat je controleert of je aan de wettelijke inschrijvingsvoorwaarden voldoet die op dit ogenblik van toepassing zijn.

 

Voorwaarden :

  •  U bent ingeschreven in het bevolkings- of vreemdelingenregister;
  • U bent meerderjarig;
  • Uw gezamelijk belastbaar inkomen (dit is steeds het inkomen van 3 jaar terug) bedraagt niet meer dan :
    • 24.852,00 euro voor alleenstaanden
    • 26.934,00 euro voor alleenstaanden met een handicap
    • 37.276,00 euro voor anderen, verhoogd met 2084,00 euro per persoon ten laste
  • U of uw gezinsleden hebben geen bouwgrond of woning in volle eigendom of volledig in vruchtgebruik;

Voor uitzonderingen op de eigendomsvoorwaarde en inburgering kan U zich wenden tot de VMSW.

 

Copyright 2019 by DotNetNuke Corporation - Privacybeleid